Cada vegada més metges asseguren que les radiacions de baixa freqüència poden tenir conseqüències greus per a la salut.

Encara que no hi ha consens en la comunitat científica internacional sobre l’impacte real de les radiofreqüències dels telèfons mòbils en la nostra salut, cada vegada més metges asseguren que les radiacions de baixa freqüència provoquen canvis elèctrics en la membrana de totes les cèl·lules del cos, alterant els fluxes d’alguns ions, i que això pot tenir conseqüències greus per a la salut.

Com es mesura la radiació dels telèfons mòbils?

A nivell mundial s’estableixen valors màxims de SAR per aprovar la venda d’un smartphone. El SAR és la potència màxima que absorbeix un teixit viu a partir de l’emissió de radiofreqüència de qualsevol dispositiu electrònic, mesura en Watts per Quilogram (W/Kg). Per determinar aquest valor es tenen en compte tres aspectes: la potència de la freqüència emesa per l’equip, la posició relativa al cos humà durant el seu ús, i la zona del cos afectada directament. En el cas d’un smartphone l’estudi es fa en funció a l’ús de l’aparell recolzat al capdavant (mentre es parla). Encara que els costums també porten a pensar en zones com la entrepierna (a partir de l’ús de la butxaca per al seu trasllat).

Als Estats Units, la Comissió Federal de Comunicacions (FCC) estableix com a límit un valor d’1,6 W/Kg d’impacte sobre 1 gram de teixit. A Europa, la UE estableix aquest mateix límit en un valor de 2 W/Kg, basant-se en un impacte sobre 10 grams de teixit. Amb aquesta dada com a paràmetre vegem com estan posicionats els equips de l’actualitat.

Les radiacions dels smartphones, de menys a més:

Posició – Dispositiu – SAR (en W / Kg)

1 – Samsung Galaxy Noti II – 0,171 W / Kg
2 – Samsung Galaxy Noti – 0,209 W / Kg
3 – Samsung Galaxy S2 – 0,247 W / Kg
4 – Samsung Galaxy Nexus – 0,303 W / Kg
5 – Samsung Galaxy S3 – 0,342 W / Kg
6 – Google / LG Nexus 4 – 0,550 W / Kg
7 – HTC One S – 0,687 W / Kg
8 – Samsung Galaxy Ace – 0,840 W / Kg
9 – Apple iPhone 5 – 0,901 W / Kg
10 – Blackberry Z10 – 0,970 W / Kg
11 – Apple iPhone 4s – 1,110 W / Kg

Tot i que cap equip no arriba ni el límit més estricte (impost per la FCC), els equips d’Apple i BlackBerry són els que més s’acosten a aquest límit i, per tant, són més perillosos, mentre que els de Samsung estan més allunyats. De totes maneres hi ha consells bàsics per evitar qualsevol inconvenient, com el no portar el telèfon en la butxaca i evitar acostar-ho a cau d’orella amb prou feines s’atén la trucada o mentre sona, ja que en aquest moment és quan l’equip lliura la seva major potència d’enllaç. Una vegada que la trucada està en curs, el nivell de radiació baixa notablement.

Font: RedUsers