La Unió Europea ha engegat un nou estudi per esbrinar si podria ser a causa dels telèfons mòbils.

Constatat l’increment de casos de tumor cerebral entre nens i joves, s’ha engegat l’estudi MOBI-KIDS que reuneix experts de 16 països de tot el món per determinar fins a quin punt la causes del augment d’aquesta malaltia potestar relacionat amb les noves tecnologies.

Es tracta d’un projecte ambiciós impulsat per la Unió Europea que durant un període de cinc anys estudiarà casos de tumor cerebral en 2.000 nens malalts i 4.000 nens sans de 10 a 24 anys en 16 països diferents, entre els quals es troba l’estat espanyol.

Entre els càncers infantils, els tumors cerebrals són la segona neoplàsia maligna més freqüent, després de la leucèmia. La incidència d’aquests tumors en els joves menors de 20 anys d’edat s’ha incrementat recentment. Per exemple a Alemanya, en 2007 la taxa d’incidència d’aquesta malaltia en nens menors de 15 anys va ser de 3,4 per cada 100.000. A Canadà la taxa d’incidència entre 2000 i 2004 va ser de 2,9 per 100.000 entre els nens d’edats compreses entre 5 i 9 anys i 2.2 per 100.000dels nens de 10 a 14 anys. En el Regne Unit cada any al voltant de 450 nens i adults joves menors de 18 anys són diagnosticats amb un tumor cerebral.

Què se sap dels factors de risc de tumor cerebral?
Fins ara se sap ben poc sobre els factors de risc per als tumors cerebrals. Se sap que alguns factors (per exemple, l’exposició a la radiació ionitzant i la història familiar de càncer de cervell) poden augmentar el risc de desenvolupar tumors cerebrals.

Exemples d’altres factors ambientals que poden estar associats amb els tumors cerebrals són:

• L’exposició als productes químics
• La nutrició durant l’embaràs
• L’exposició a camps electromagnètics, inclòs l’ús de telèfons mòbils

L’ús dels telèfons mòbils i altres tecnologies de comunicació ha augmentat dramàticament en l’última dècada, especialment en els nens, i el seu paper en el desenvolupament de tumor cerebral en els joves encara no s’ha estudiat, ja que en els estudis de riscos ambientals i càncer s’inclouen molt pocs nens. És per això que s’engega el projecte Mobi-Kids, per desenvolupar una recerca específica dels casos en menors.

Mobi-Kids és part del 7º Programa Marco de la Unió Europea per a la recerca i el desenvolupament tecnològic (7PM ). A més del finançament de la Unió Europea, el projecte està impulsat pel finançament local.

Des de la Geobiología s’insisteix que els menors no han d’utilitzar els telèfons mòbils ni tampoc telèfons sense fils domèstics. Els nens tenen una escorça cerebral molt fina i, per tant, molt permeable a les radiacions d’altes freqüències mòbils.