El programa “L'Ofici de Viure” (L'Ofici de Viure) que condueix el periodista Gaspar Hernández a Catalunya Radio ha tractat, des de diferents àmbits, la filosofia de “Viure en mode avió” desenvolupada per Pere León al seu darrer llibre.