La revista Viure en família (Créixer en família a la versió castellana) publica al seu número de setembre un article dedicat a la geobiologia on Pere León explica com prevenir les geopaties poden afectar els més petits de la casa. L'entorn i la vivenda on vivim ens influeixen, com ja sabien els nostres avantpassats. La geobiologia ens ajuda a detectar «zones malaltes» i ens proposa petites mesures per millorar la salut de casa nostra. Això és el que explica Pere León a l'article «La salut de casa nostra», dirigit a un públic familiar, al número 45 de la revista Viure en família que es distribueix a tot l'Estat en dues versions: la catalana i la castellana. 

Per llegir l'article íntegre clica aquest enllaç