Tecnologia

Mesurem i analitzem les radiacions amb instruments d’última generació.

Gràcies a diferents aparells mesuradors de radiacions naturals i arficials podem detectar espectres de freqüències, camps elèctrics, magnètics, microones i calcular la seva potència amb exactitud. Els aparells que utilitzem detecten tant les ones externes com les internes a l’habitatge.

Ones o fonts exteriors:

  •  Antenes de telefonia
  •  Línies de altatensa
  •  Transformadors elèctrics, etc.

Ones o fonts internes:

  •  Aparells electrodomèstics
  •  Instal·lació elèctrica
  •  Routers WiFi, etc.

Una vegada mesurades les radiacions, elaborem un informe tècnic detallat amb els valors registrats, acompanyat de plànols de situació. Juntament amb aquest estudi fem una proposta de nova organització de l’espai i de com neutralitzar les possibles radiacions artificials i naturals detectades i, si és necessari, propostes per a la rehabilitació.

Per això utilitzem equips per mesurar radiació d’última generació.

Vols gaudir d’un espai saludable?