Alguns ambientadors són tan nocius com el tabac, segons un estudi de l'Organització de Consumidors i Usuaris.

Arran d'això, el PP ha presentat una iniciativa al Congrés dels Diputats en què insta el Govern a retirar del mercat algunes classes d'ambientadors, espelmes perfumades, encens, olis i altres productes anàlegs que poguessin originar emissions nocives per a la salut dels consumidors.

Es tracta d'una proposició no de llei que ha estat registrada per al seu debat a la Comissió de Sanitat i Serveis Socials de la Cambra Baixa i que fa referència a la informació feta pública per l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) que demostra que algunes classes d'ambientadors, espelmes perfumades, encens, olis i altres anàlegs, desprenen substàncies tòxiques, al·lergògenes i contaminants, que lluny de crear benestar, empitjoren considerablement la qualitat de l'aire. Aquests estudis revelen que la secció de productes analitzats emeten «alts nivells de substàncies nocives», com el benzè o el formaldehid, que són comparables, en termes de toxicitat i riscos per a la salut, al fum del tabac, segons apunta.

És més, sosté que a nivell europeu s'han realitzat estudis a països de l'entorn, com Bèlgica, Itàlia i Portugal, amb resultats idèntics respecte dels productes analitzats, habituals en l'àmbit domèstic. «Aquells que desprenguin nivells molt elevats de substàncies perjudicials no s'han de fer servir en llocs que no tinguin ventilació, ni en presència de nens, embarassades o persones que pateixin al·lèrgia o asma», assenyalen els populars.

Actualment, a la legislació espanyola hi ha un buit legal sobre aquest tipus de productes, i no queden regulats de forma concreta els nivells d'emissions i exposició permeses. Per això, el Congrés dels Diputats fixarà un límit màxim d'emissions, així com un etiquetatge que mostri les condicions d'ús i l'informe dels possibles riscos que poden suposar alguns d'aquests productes per a la salut dels usuaris.