Radiacions artificials

Les radiacions artificials són provocades per les noves tecnologies.

Les radiacions artificials creen contaminació elèctrica i electromagnètica i poden ser generades per fonts exteriors (antenes, transformadors, WiFi, etc) o per fonts interiors al nostre habitatge (telèfons mòbils, radi-despertadors, electrodomèstics, etc). Poden provocar malalties greus si no prenem precaucions.

artificiales-banner

Les fonts exteriors són les línies de baixa tensió o antenes que no compleixen amb la distància mínima obligatòria, transformadors de les companyies eléctricassituados als carrers, línies de tren electrificades, emissores de radi i TV d’amplitud modulada, antenes de telefonia mòbil, WiFi , WIMAX, etc.

Les fonts interiors poden ser instal·lacions elèctriques defectuoses, presa de terra inexistent o malament instal·lada, cablejat insuficient o malament protegit, aparells elèctrics amb un camp magnètic alt, Routers WiFi i electrodomèstics com a radi-despertadors, telèfons sense fils domèstics, aparells Vigila-bebès o monitors d’ordinador.

Vols gaudir d’un espai saludable?