fbpx

Radiacions naturals

Les radiacions naturals són aquelles que emanen de la terra.

Les radiacions naturals generen variacions en el camp magnètic i elèctric del nostre entorn que poden afeblir la nostra salut. Poden ser provocades per alteracions geofísiques (aigües subterrànies o falles geològiques), xarxes geomagnètiques (línies Hartmann i Curri) o radioactivitat ambiental.

naturals-banner
Alteracions Geofísiques

Aigües subterrànies:

Les corrents d’aigua subterrània, aqüífers, bosses d’aigua, embornals i filtracions omplen cavitats del subsòl i circulen per galeries subterrànies. Les molècules d’hidrogen de l’aigua en moviment i la fricció amb el subsòl generen un camp electromagnétic.

Es molt important assegurar-nos que no dormim damunt d’un corrent d’aigua subterrània, perquè els ions que es desprenen del fregament de l’aigua amb la terra poden alterar la funció de la glàndula pineal, que és l’hormona activa encarregada de regular la son, mantenint l’estabilitat mental, evitant l’envelliment, i regulant els processos biològics.

Falles geològiques:

L’escorça terrestre està en continu moviment per l’efecte de les forces sísmiques i tectòniques. Aquestes forces produeixen falles, fissures o esquerdes.

Quan això ocorre, les parts del terreny que s’han fracturat posen en contacte superfícies de naturaleses diferents, sovint fins i tot cavitats subterrànies.

En la vertical d’aquests fenòmens emanen, per la llei de mínima resistència, tot un conjunt d’energies procedents del subsòl, fortes radiacions gamma i fins i tot gasos radioactius. Això té efectes ionitzants en l’atmosfera de la superfície, i també influeix en el camp magnètic del nostre entorn.

L'efecte de les geopatías, Hartmann

Com a metge, Hartmann va constatar que un percentatge alt de mort entre els seus pacients estava directament relacionat amb geopatías, és a dir, amb el fet d’haver viscut durant molt de temps en zones amb intenses radiacions naturals. 

Per a estudiar aquest fenomen, Hartman va fer més de 150.000 georritmogramas i va comparar els nivells de resistència electrocutania corporal en pacients que romanien cada dia durant una estona sobre zones geopatógenas i els que estaven en zones lliures d’alteracions geofísiques. Els resultats van confirmar les diferències de reacció entre els qui s’exposaven a alteracions geofísiques i els qui descansaven en zones neutres.

Portrait of unhappy man sitting on bed

Descobreix com influeixen les radiacions en la teva salut