fbpx

Radiacions artificials

Les radiacions artificials són provocades per les noves tecnologies.

Les radiacions artificials creen contaminació elèctrica i electromagnètica i poden ser generades per fonts exteriors (antenes, transformadors, Wifi, etc) o per fonts interiors al nostre habitatge (telèfons mòbils, radi-despertadors, electrodomèstics, etc).

Poden provocar malalties greus si no prenem precaucions.

Radiaciones artificiales

Les fonts exteriors són les línies de baixa tensió o antenes que no compleixen amb la distància mínima obligatòria, transformadors de les companyies eléctricassituados als carrers, línies de tren electrificades, emissores de ràdio i TV d’amplitud modulada, antenes de telefonia mòbil, Wifi, WIMAX, etc.

Les fonts interiors poden ser instal·lacions elèctriques defectuoses, presa de terra inexistent o mal instal·lada, cablejat insuficient o mal protegit, aparells elèctrics amb un camp magnètic alt, Encaminadors Wifi i electrodomèstics com a radi-despertadors, telèfons sense fils domèstics, aparells Vigila-bebès o monitors d’ordinador.

Portrait of unhappy man sitting on bed

Descobreix com influeixen les radiacions en la teva salut