Encara que no hi ha consens a la comunitat científica internacional sobre l'impacte real de les radiofreqüències dels telèfons mòbils a la nostra salut, cada vegada més metges asseguren que les radiacions de baixa freqüència provoquen canvis elèctrics a la membrana de totes les cèl·lules del cos, alterant els fluixos d'alguns ions, i que això pot tenir conseqüències greus per a la salut.

Com es mesura la radiació dels telèfons mòbils?

A nivell mundial s'estableixen valors màxims de SAR per aprovar la venda d'un telèfon intel·ligent. El SAR és la potència màxima que absorbeix un teixit viu a partir de l'emissió de radiofreqüència de qualsevol dispositiu electrònic, mesurada a Watts per Kilogram (W/Kg). Per determinar aquest valor es tenen en compte tres aspectes: la potència de la freqüència emesa per l'equip, la posició relativa al cos humà durant l'ús i la zona del cos afectada directament. En el cas d'un smartphone l'estudi es fa en funció de l'ús de l'aparell recolzat al capdavant (mentre es parla). Encara que els costums també porten a pensar en zones com l'entrecuix (a partir de l'ús de la butxaca per al trasllat).

Als Estats Units, la Comissió Federal de Comunicacions (FCC) estableix com a límit un valor d'1,6 W/kg d'impacte sobre un gram de teixit. A Europa, la UE estableix aquest mateix límit en un valor de 2 W/kg, basant-se en un impacte sobre 10 grams de teixit. Amb aquesta dada com a paràmetre vegem com estan posicionats els equips actuals.

Les radiacions dels smartphones, de menys a més:

Posició – Dispositiu – SAR (en W/Kg)

1 – Samsung Galaxy Note II – 0,171 W / Kg
2 – Samsung Galaxy Note – 0,209 W / Kg
3 – Samsung Galaxy S2 – 0,247 W/kg
4 – Samsung Galaxy Nexus – 0,303 W/Kg
5 – Samsung Galaxy S3 – 0,342 W/Kg
6 – Google / LG Nexus 4 – 0,550 W / kg
7 – HTC One S – 0,687 W/kg
8 – Samsung Galaxy Ace – 0,840 W/Kg
9 – Apple iPhone 5 – 0,901 W/kg
10 – Blackberry Z10 – 0,970 W/kg
11 – Apple iPhone 4s – 1,110 W/kg

Si bé cap equip ni tan sols frega el límit més estricte (imposat per la FCC), els equips d'Apple i BlackBerry són els que s'acosten més a aquest límit i, per tant, són més perillosos, mentre que els de Samsung estan més allunyats. De totes maneres hi ha consells bàsics per evitar qualsevol inconvenient, com no portar el telèfon a la butxaca i evitar acostar-lo a l'orella amb prou feines s'atén la trucada o mentre sona, ja que en aquest moment és quan l'equip lliura la seva major potència d'enllaç. Quan la trucada està en curs, el nivell de radiació baixa notablement.

Font: RedUsers