Radiacions naturals

Les radiacions naturals són aquelles que emanen de la terra

Les radiacions naturals generen variacions en el camp magnètic i elèctric del nostre entorn que poden afeblir la nostra salut. Poden ser provocades per alteracions geofísiques (aigües subterrànies o falles geològiques), xarxes geomagnètiques (línies Hartmann i Curri) o radioactivitat ambiental.

ALTERACIONS GEOFÍSIQUES

Aigües subterrànies

Les corrents d’aigua subterrània, aqüífers, bosses d’aigua, embornals i filtracions omplen cavitats del subsòl i circulen per galeries subterrànies. Les molècules d’hidrògen de l’aigua en moviment i la fricció amb el subsòl generen un camp electromagnétic.

És molt important assegurar-nos que no dormim damunt d’un corrent d’aigua subterrània, perquè els ions que es desprenen del fregament de l’aigua amb la terra poden alterar la funció de la glàndula pineal, que és l’hormona activa encarregada de regular la son, mantenint l’estabilitat mental, evitant l’envelliment, i regulant els processos biològics.

Falles geològiques

L’escorça terrestre està en continu moviment per l’efecte de les forces sísmiques i tectòniques. Aquestes forces produeixen falles, fissures o esquerdes.

Quan això ocorre, les parts del terreny que s’han fracturat posen en contacte superfícies de naturaleses diferents, sovint fins i tot cavitats subterrànies.

En la vertical d’aquests fenòmens emanen, per la llei de mínima resistència, tot un conjunt d’energies procedents del subsòl, fortes radiacions gamma i fins i tot gasos radioactius. Això té efectes ionitzants en l’atmosfera de la superfície, i també influeix en el camp magnètic del nostre entorn.

XARXES ELECTROMAGNÈTIQUES

Línies Hartmann

Es tracta d’una xarxa geomagnètica natural que té unes línies de força que conformen una malla orientada nord-sud amb cel·les de 2 per 2,5 metres aproximadament. Deu el seu nom al doctor Ernest Hartmann (1925-1992), llicenciat en Medicina per la Universitat de Heidelberg (Alemanya), que va estudiar en profunditat la relació entre la malaltia i la radiació tel·lúrica. Les línies Hartmann formen parets invisibles verticals que cobreixen tota la superfície terrestre. Aquestes trames energètiques tenen efecte a una altura considerable i travessen qualsevol tipus de material, per la qual cosa afecten tant els habitatges de planta baixa com les d’un pis 20 i superiors. En les zones d’encreuament de la quadrícula es formen zones especialment geopatógenas, és a dir, amb efectes potencialment nocius per a la salut si es roman en elles durant moltes hores al dia. Romandre durant massa temps en la vertical d’algunes de les línies Hartmann i les seves creus es relaciona amb alteracions en el sistema immunològic, endocrí i hormonal. Això es pot traduir en malestar i desequilibris tals com l’insomni, el cansament crònic, dolors musculars, estats d’ansietat, hiperactivitat, nerviosisme o depressió, i fins i tot un augment en la incidència de determinades malalties degeneratives. Si la presència d’un encreuament Hartmann coincideix, a més, amb alguna altra alteració geofísica com a falles o corrents d’aigua subterrània, es multiplica l’efecte geopatógenode la zona en qüestió.

Línies Curry

Es tracta d’una xarxa geomagnètica natural que té unes línies de força orientades nord-est/sud-est i sud-est/nord-oest, aproximadament cada 6 o 8 metres.

Pren el nom de Manfred Curri (1899-1953), científic estatunidenc d’origen alemany que, després de les recerques realitzades juntament amb el seu col·lega SiegfriedWittman, va descriure per primera vegada l’existència d’aquestes línies de força, a les quals s’atribueix un caràcter encara més nociu per a la salut que les línies Hartmann.

Els efectes geopatógenos de les línies Curri es detecten de forma predominant tant en la vertical de les línies com en els encreuaments de la xarxa. Les línies Curri conformen una xarxa geomagnètica natural similar a la xarxa Hartmann.

La principal diferència radica en el fet que les línies Curri estan orientades en sentit nord-est/sud-est i sud-est/nord-oest. Aquesta orientació diagonal respecte als punts cardinals pot ser explicada per l’efecte dinamo dipolar i toroidal que s’estableix per la rotació constant de la Terra, així com per la generació de forts camps energètics deguts a la fricció i resistència entre l’escorça terrestre i les altres capes del planeta.

El gruix de les línies Curri és d’uns 40 cm aproximadament encara que, com passa amb les línies Hartmann, aquestes mesures no són constants. La xarxa Curri pot experimentar també variacions i fluctuacions en funció de l’influx d’altres alteracions geofísiques.

RADIOACTIVITAT AMBIENTAL

El gas radó és un gas radioactiu que es forma en l’escorça terrestre i escapa a l’atmosfera, responsable del 52% de radioactivitat natural a la qual estan exposats els éssers humans. Aquest gas, molt present en sòls granítics, és una substància altament cancerígena, segons la Organització Mundial de la Salut.

L’efecte de les geopatías, Hartmann

Com a metge, Hartmann va constatar que un percentatge alt de mort entre els seus pacients estava directament relacionat amb geopaties, és a dir, amb el fet d’haver viscut durant molt de temps en zones amb intenses radiacions naturals. 

Per a estudiar aquest fenòmen, Hartman va fer més de 150.000 georritmogrames i va comparar els nivells de resistència electrocutània corporal en pacients que romanien cada dia durant una estona sobre zones geopatògenes i els que estaven en zones lliures d’alteracions geofísiques. Els resultats van confirmar les diferències de reacció entre els qui s’exposaven a alteracions geofísiques i els qui descansaven en zones neutres.

Vols descobrir com influeixen les radiacions en la teva salut?