¿Què és?

La Geobiologia es la ciencia que estudia las energías que emanan de la tierra, y qué relación existe entre estas energías y los seres vivos.

 

/Volumes/SERVIDOR/Estudis Geobiologia/2016/Jaume fullana/plantil

La paraula Geobiologia ens parla de GEOS=TERRA i de BIOS= VIDA, i per tant ens defineix clarament a nivell biològic, com ens influeix la geologia terrestre sobre el nostre organisme ajudant-se de l’experiència d’investigadors, metges i biòlegs.

Des de fa segles, l’home ha detectat les radiacions que genera la terra i ha estat capaç d’entendre la influència del magnetisme del planeta en el nostre organisme. Existeix aquesta “contaminació invisible” perquè vivim envoltats de radiacions que no es veuen però que afecten la nostra salut. Per això la Geobiología cerca millorar el benestar i la salut de les persones. És el que es diu salut de l’hàbitat.

A la Grècia clàssica, Hipócrates, pare de la medicina, va elaborar un tractat sobre els aires, les aigües i els llocs on ja deia que s’havien de tenir en compte tots els factors externs que influeixen en la salut.

També en l’antiga Xina s’estudiaven les forces i energies que emanaven de la terra.

En general, tots els pobles i les cultures de l’antiguitat donaven molta importància a la situació i orientació dels edificis i monuments. No és casualitat que catedrals com la Sagrada Família, el Vaticà o Notre Dóna’m estiguin situades en punts estratègicament actius.

No és casualitat que que els antics Romans a través de l’observació de la naturalesa establissin en quins llocs s’assentaven els seus pobles. Utilitzaven una metodologia molt diferent als estàndards occidentals actuals, ja que abans de triar els assentaments de les ciutats, deixaven pasturar un ramat d’ovelles durant uns quants dies i comprovaven l’estat dels seus fetges després del sacrifici.

En l’antiga Xina va néixer el Feng-Shui, un art per a determinar la influència positiva dels espais sobre els habitants que els ocupen i mirava d’evitar els espais energèticament alterats.

Això traslladat als nostres temps ho anomanem Geopatía GEO = TERRA i PATHOS= MALALTIA, aixi que quan parlem de Geopatías ens estem referint malalties produïdes per l’energia de la terra que altera el nostre Sistema Immune.

El pas constant de les aigües subterrànies, falles i jaciments tel·lúrics, i llocs altament energètics, produeixen diferències notables de les radiacions naturals i influeixen sobre l’organisme i l’homeòstasi de les persones

El moviment continu de l’aigua subterrània a molta velocitat i la seva fricció constant generen un camp electromagnètic persistent i alhora sutil.en la vertical del lloc per on circula l’aigua es pot mesurar les variacions de la radioactivitat emesa i alteracions del camp magnètic terrestre.

Al seu torn, les falles geològiques o diàclasis són fractures del terreny en la profunditat del subsòl que faciliten la possible emissió de gas radó i radiacions naturals fins a la superfície en conseqüència pot incrementar el camp magnètic terrestre.

A mitjan segle XX el Doctor alemany Ernest Hartmann va descobrir després de realitzar més de 5.000 estudis geobiológicos amb els seus pacients una malla o trama electromagnètica ( a la qual es deu el seu nom) i que es reparteix per tot el planeta.Aquesta malla està orientada al nord-sud i es creua a l’est-Oest i va descobrir que tots els seus pacients afectats per càncer, estaven sotmesos a un encreuament d’aquests camps magnètics, a més de dormir damunt de la influència d’un corrent d’aigua subterrània.

 

¿Vols saber si pateixes radiacions?

Disposem d’aparells d’última tecnologia per a mesurar tot tipus de radiacions i camps electromagnètics.

Estudio Express

Estudio Express

Medición de una fuente de radiación concreta, cómo una antena de telefonía o un transformador eléctrico, y su incidencia en tu salud.
¡Descubre que te afecta!

Estudio Básico

Estudio Básico

Para determinar si una vivienda o un terreno para edificar reúne las condiciones de ser saludable antes de comprar o alquilar.
¡No arriesgues tu salud!

Estudio Premium

Estudio Premium

Análisis integral de viviendas u oficinas. Aconsejamos el mejor lugar para dormir o trabajar, midiendo las fuentes de radiaciones del entorno.
¡Incluye planos e informe!

Anteproyecto

Anteproyecto

Antes de construir o reformar una vivienda te hacemos un anteproyecto arquitectócnico o de interiorismo con las mejores soluciones. 
¡Haz tu casa saludable!

Projectes realitzats:

Mesurament antena telefònica amb apantallament cortina

Mesurament de camp magnètic línia d'alta tensió

Mesurament línia mitjana tensió

Alta frecuencia vigilabebés

Funcionament Bioswich

Exemple mesurament camp elèctric d'un llum

Exemple mesurament camp elèctric d'un llit

Camp elèctric en capçal d'un llit

Camp magnètic d'un llit elèctric

Solució de camp elèctric amb Bioswich

Vols gaudir d’un espai saludable?