Tòxics ambientals

Possibles tòxics i contaminants que estan a l'ambient de casa teva.

COV-COMPOSTOS ORGÀNICS VOLATILS

Presents a:

-Dissolvents, pintures, vernissos, desgreixants, cues i gomes d'enganxar.

-Mobiliari, plàstics i resines.

-Productes d'higiene i neteja domèstica entre d'altres.

-Poden tenir un origen natural, encara que gairebé sempre són artificials.

Els més freqüents són: Alcans, Terpens, Siloxans, Aldehids, dissolvents aromàtics, cetones, glicols, amines i isocianats entre d'altres.

La seva presència genera riscos com:

 

Al·lèrgies, nàusees, irritació d'ulls i vies respiratòries, irritabilitat, fatiga, manca de concentració i lesions en sistema neurovegetatiu i nerviós, lesions hepàtiques i insuficiència renal.

Poden ser:

Inflamables en alta concentració.

Volàtils i altament contaminant de l´ambient interior.

Liposolubles: S'acumulen en teixits, òrgans grassos i fetge.

Tòxics: produint nàusees, marejos, reaccions al·lèrgiques i potencialment cancerigen.

CO2- DIÒXID DE CARBONI

Gas present a la natura ja que  és  alliberat per les plantes a la seva fotosintesi i per processos de descomposició de plantes i animals.

Responsable de l'efecte hivernacle del planeta ja que reté la calor i el responsable del Canvi Climàtic actual.

És produït en gran part per combustió de residus, combustibles fòssils i processos industrials.

La seva presència en ambients interiors generen discapacitats cognitives, cansament, dificultat de concentració i  somnolència.

En altes concentracions provoquen cefalees, irritabilitat emocional  i lentitud de reflexos.

FORMALDEHID

És el compost químic més freqüent i present a les nostres llars i classificat com a cancerigen del tipus 2B segons l'OMS (Organització Mundial de la Salut).

La seva presència causa símptomes com:

Al·lèrgies i picors

Cefalees o dolor persistent de cap

Envermelliment d'ulls i irritació de mucoses i  dermatitis.

Tos irritativa i dificultats respiratòries.

Present a:

Adhesius, tèxtils, conservants,desinfectants, dissolvents, impermeabilitzants, protector de fustes i revestiments, refrigerants, calçat, etc.

En construcció és utilitzat per a contraxapats de fusta, aglomerats, fenols, melamines, fòrmiques, revestiments sintètics, adhesius i productes d'higiene i cosmètica.

Són altament volàtils  i es poden combatre amb una ventilació natural recurrent i amb la presència de plantes a la llar que absorbeixen aquests químics tan presents.

Etiquetes on se'ls pot identificar:

Quaternium-15, 2-brom-2nitropropane-1, 3-diol, DMDM hidantoïna, imidazolina urea, diazolidinil urea, tris(hidroximetil)-nitrometà i 5-brom-5nitro1,3-dioxane, CH2O, formalina, aldehido , HCHO, metanal, metil aldehid, metilè òxid, oxometà, oximetilè, Bronopol™ (2-brom-2-nitropropà-1,3-diol), Germall® II (diazolidinil urea), Germall® 115 (imidazolidinil urea), Tris -Nitro® (tris(hidroximetil)nitro-metà, Dowicil® 75, Grotan® BK, Dowicil®200, DMDM hidantoïna, hexametilentetramina, paraformaldehid.

GAS RADÓ

És un gas noble inolor, incolor i insipid amb origen a l'urani que es troba de forma natural al subsòl especialment en terrenys granítics.

La concentració màxima té una vulnerbilitat màxima de 4 dies per acumulació, en espais no ventilats.

Quan es desintegra es converteix en partícules de pols de poloni i plom que acabem respirant.

Se'l considera, després del tabac, el responsable de la segona causa de càncer de pulmon al nostre país. Si es produeix una dualitat entre tabac i radó simultània, el risc augmenta 25 vegades més.

Es prevé amb una ventilació constant, impermeabilitzant la solera de l'edifici o mitjançant ventilació mecànica forçada.

Hàbitat saludable i vida sana

Et proposo analitzar amb mi la qualitat del teu entorn, comprovar si hi ha algun factor extern que tingui un impacte sobre la teva salut i ser capaç de donar una solució.

Completa aquest breu formulari sense compromís i ens posarem en contacte amb tu per explicar com pots començar a sentir-te millor.


  Descobreix els factors ambientals
  del teu entorn i la seva influència a la teva salut.

  Apunta't al taller d'introducció
  a la
  geobiologia, benestar ambiental i salut de lhàbitat

  Barcelona, 5 de novembre.