Radiacions naturals

Les radiacions naturals són aquelles que emanen de la terra. Les radiacions naturals generen variacions al camp magnètic i elèctric del nostre entorn que debilita la nostra salut. Poden ser provocades per alteracions geofísiques (aigües subterrànies o falles geològiques), xarxes geomagnètiques (línies Hartmann i Curry) o radioactivitat ambiental.

ALTERACIONS GEOFÍSIQUES

Subterrànies

Els corrents d'aigua subterrània, aqüífers, bosses d'aigua, embornals i filtracions omplen cavitats del subsol i circulen per galeries subterrànies. Les molècules d'hidrogen de l'aigua en moviment i fricció amb el subsol generen un camp electromagnètic. És molt important assegurar-nos de no dormir sobre un corrent d'aigua subterrània, perquè els ions positius que es desprenen del fregament de l'aigua amb la terra alteren el funcionament correcte de la glàndula pineal, que segrega la melatonina encarregada de regular el somni, mantenint l'estabilitat mental, evitant l'envelliment i regulant els processos biològics.

Falles geològiques

L'escorça terrestre està en moviment continu per l'efecte de les forces sísmiques i tectòniques. Aquestes forces produeixen falles, fissures o esquerdes a la terra. Quan això passa, les parts del terreny que s'han fracturat posen en contacte superfícies de naturaleses diferents, sovint fins i tot cavitats subterrànies. A la vertical d'aquests fenòmens emanen, per la llei de mínima resistència, tot un conjunt d'energies procedents del subsol, fortes radiacions gamma i fins i tot gasos radioactius que genera uns efectes ionitzants a l'atmosfera de la superfície, i també, influeix al camp magnètic del nostre entorn. Tot això té uns efectes negatius sobre la nostra salut.

XARXES GEOMAGNÈTIQUES

 

Hartmann

Les línies Hartmann formen parets invisibles verticals que cobreixen tota la superfície terrestre. És una xarxa geomagnètica natural que té unes línies de força que conformen una malla orientada nord-sud amb cel·les de 2 per 2,5 metres aproximadament. Afecten tant els habitatges de planta baixa com els d'un pis 20 i superiors. A les zones d'encreuament de la quadrícula es formen zones especialment geopatògenes, és a dir, amb efectes potencialment nocius per a la salut si s'hi roman durant moltes hores al dia. Això es pot traduir en malestar i desequilibris.

Línies Curry

Es tracta d'una xarxa geomagnètica natural que té unes línies de força orientades nord-est/sud-est i sud-est/nord-oest, aproximadament cada 6 o 8 metres. La seva orientació és la principal diferència amb les línies Hartmann, ja que aquestes darreres tenen una orientació de nord a sud. Els efectes geopatògens de les línies Curry es detecten de forma predominant tant a la vertical de les línies com a les cruïlles de la xarxa. Alguns dels efectes negatius per a salut que generen aquest tipus de línies són l'insomni, els dolors musculars, el cansament crònic, l'estrès, l'ansietat, la depressió o el nerviosisme.

L'efecte de les geopaties, Hartmann

Com a metge, Hartmann va constatar que un percentatge alt de mort entre els seus pacients estava directament relacionat amb geopaties, és a dir, amb haver viscut durant molt de temps en zones amb intenses radiacions naturals.

Per estudiar aquest fenomen, Hartman va fer més de 150.000 georitmogrames i va comparar els nivells de resistència electrocutània corporal en pacients que romanien cada dia durant una estona sobre zones geopatògenes i els que estaven a zones lliures d'alteracions geofísiques. Els resultats van confirmar les diferències de reacció entre els que s'exposaven a alteracions geofísiques i els que descansaven en zones neutres.

Radioactivitat ambiental

El gas radó és un gas radioactiu que es forma a l'escorça terrestre i escapa a l'atmosfera, responsable del 52% de radioactivitat natural a què estan exposats els éssers humans. Aquest gas, molt present a sòls granítics, és una substància altament cancerígena, segons l'Organització Mundial de la Salut.

Hàbitat saludable i vida sana

Et proposo analitzar amb mi la qualitat del teu entorn, comprovar si hi ha algun factor extern que tingui un impacte sobre la teva salut i ser capaç de donar una solució.

Completa aquest breu formulari sense compromís i ens posarem en contacte amb tu per explicar com pots començar a sentir-te millor.


  Descobreix els factors ambientals
  del teu entorn i la seva influència a la teva salut.

  Apunta't al taller d'introducció
  a la
  geobiologia, benestar ambiental i salut de lhàbitat

  Barcelona, 5 de novembre.