El gas radó i el càncer de pulmó

Aquest gas és una de les substàncies naturals més perjudicials per a la salut a què estem exposats els éssers humans. De fet, és la segona causa que origina el càncer de pulmó. Es troba als llocs on passem la gran majoria de les nostres vides com pot ser habitatges, locals o soterranis.

QUÈ ÉS EL GAS RADÓ?

 

El gas radó és un tipus de gas natural radioactiu que no té ni olor, ni color, ni sabor. Per això és molt difícil que sigui percebut per l'ésser humà. Es forma mitjançant la desintegració de l'urani, que es troba de forma natural a les roques i als sòls.

La major exposició es produeix en espais tancats com els habitatges o oficines, perquè als llocs oberts es dilueix ràpidament. El gas, en provenir del terra, es filtra pels diferents materials de construcció de l'immoble i es desintegra a l'aire, generant partícules radioactives. A través de la respiració, aquestes partícules es dipositen a les cèl·lules de les vies respiratòries, ocasionant problemes seriosos a la salut.

Sol desaparèixer per desintegració als 3,8 dies.

GAS RADÓ: ON ES TROBA

Hi ha determinades zones al món on la concentració del gas radó és molt alta. El Consell de Seguretat Nuclear, juntament amb universitats espanyoles i centres de recerca, han elaborat un mapa de gas radó a Espanya, on es pot consultar les quantitats de gas radó que hi ha a tot el territori. Castella i Lleó, Madrid, Extremadura i Galícia són les zones on es concentra una presència més gran d'aquest gas.

GAS RADÓ: COM DETECTAR-HO

L'acumulació del gas radó depèn de diversos factors:

 • El tipus de sòl i la quantitat d'urani que contingui, condicionarà la quantitat de gas que es concentra. Així, terres de granit, sorra o grava permetran que el gas emani. Per contra, els sòls menys permeables com els argilosos no deixaran que passi tant de gas.
 • Els espais per on es filtra el gas als habitatges. Esquerdes, embornals, espais propers als cables, a la unió dels pisos amb les parets… Hi ha una major concentració als llocs com soterranis o baixos, perquè tenen un contacte directe amb el terra. Però també hi ha concentració del gas dins de les llars ja que es filtra a través dels materials de construcció.
 • El sistema de ventilació que permet la circulació i l'intercanvi de l'aire de l'interior a l'exterior.

Per saber amb exactitud si al teu habitatge hi ha gas radó, cal fer un mesurament per conèixer si la teva família i tu esteu exposats als efectes nocius d'aquest gas. No hi ha cap altra manera ja que, com s'ha comentat abans, aquest tipus de gas no té color, ni olor, ni gust.

EL PERILL DEL GAS RADÓ PER A LA SALUT

Sí, el gas radó afecta seriosament la salut. De fet, després del tabac, és la segona causa més important de càncer de pulmó i està classificat per l'Organització Mundial de la Salut com a agent cancerigen del grup 1.

Que és molt perjudicial per a la salut en exposicions alta ja ho sabem, però diversos estudis científics que s'han realitzat a la Xina, Europa o Amèrica del Nord reflecteixen que aquest gas també és molt perillós en concentracions baixes com poden ser les trobades a les vivendes. Han demostrat que també pot generar efectes molt nocius per a la salut i fins i tot càncer de pulmó.

És important assenyalar que les persones fumadores tenen un percentatge més alt de probabilitat de contraure aquesta malaltia.

COM ELIMINAR EL GAS RADÓ D'UNA CASA    

 

Els estudis geobiològics creen espais saludables mitjançant l'anàlisi i el mesurament les zones geopatògenes provocades per tota mena de radiacions: tant les naturals com les artificials. En aquest cas, per arribar a tenir una llar sana, cal utilitzar un mesurador de gas radó. D'aquesta manera es coneixerà amb exactitud la quantitat de gas que hi ha a l'immoble. Hi ha tres mètodes:

 • Integrats: podem conèixer quina és la concentració mitjana del gas. Es necessiten tres mesos perquè aquest mesurament sigui fiable.
 • Lectura de manera continuada: permet saber el desenvolupament de les concentracions del gas en el temps.
 • Instantani: gràcies a aquest mètode es poden saber les vies d'entrada del gas.

Un cop analitzats els resultats obtinguts, cal fer un estudi de millora per aconseguir l'eliminació del gas a l'immoble. Depenent de la quantitat de gas que hi hagi, les mesures que s'adoptaran seran diferents.

Als llocs on no hi ha gaire acumulació n'hi haurà prou amb seguir aquestes recomanacions:

 • Segellar les esquerdes que hi ha a terra i parets amb silicona, massilla o guix.
 • Ventilar bé la casa per augmentar la circulació de l'aire.
 • I, per descomptat, deixar de fumar, ja que això, unit al gas, augmenta considerablement el risc de càncer de pulmó.

En el cas que hi hagi una alta concentració del gas caldrà fer accions més complexes com una extracció mecànica del gas, modificacions a l'estructura de la casa o ventilació mecanitzada.

Com has pogut comprovar, és molt important ésser conscient dels perills que comporten les radiacions naturals. Tot i tenir grans efectes nocius per a la nostra salut, en la gran majoria de les ocasions són unes autèntiques desconegudes. Per tal de donar conèixer i divulgar aquesta ciència, imparteixo cursos en què pots ampliar els teus coneixements sobre aquesta matèria. Si vols saber més consulta la secció d'aquesta pàgina de formacions i cursos de Pere León.

També als meus llibres de «El buen dormir», «Vivir en modo avión» i «La buena onda» parlo sobre els beneficis de «desconnectar-nos» de les noves tecnologies i dels efectes negatius que tenen a la nostra vida les radiacions i les ones electromagnètiques. Si vols conèixer més, visita la secció de llibres de geobiologia de Pere León d´aquesta web.

Hàbitat saludable i vida sana

Et proposo analitzar amb mi la qualitat del teu entorn, comprovar si hi ha algun factor extern que tingui un impacte sobre la teva salut i ser capaç de donar una solució.

Completa aquest breu formulari sense compromís i ens posarem en contacte amb tu per explicar com pots començar a sentir-te millor.


  Descobreix els factors ambientals
  del teu entorn i la seva influència a la teva salut.

  Apunta't al taller d'introducció
  a la
  geobiologia, benestar ambiental i salut de lhàbitat

  Barcelona, 5 de novembre.