Les falles geològiques perjudiquen la teva salut?

A causa de les forces tectòniques i sísmiques, l'escorça de la Terra està en continu moviment generant falles, esquerdes i fissures. Aquestes fractures a les roques del subsòl fan que superfícies de naturalesa diferent es posin en contacte ocasionant alteracions tel·lúriques i radiacions que no són beneficioses per a l'organisme.

FALLES GEOLÒGIQUES I FALLES TECTÒNIQUES

Les falles són un trencament que es produeix a l'escorça terrestre al llarg de la qual, els blocs de roques que són separats per ella es mouen. Normalment, les falles geològiques formen els límits de les falles tectòniques que componen la Terra, sent 15 el número de les principals plaques tectòniques i 43 el de les plaques secundàries.

La falla geològica més famosa té uns 1300 km i es troba entre l'estat de Califòrnia i Mèxic. El seu nom és San Andrés i és dels pocs llocs al món on pots tenir un peu en una falla tectònica i l'altre en una altra placa tectònica diferent.

AFECTEN LA SALUT LES FALLES GEOLÒGIQUES?

Els trencaments provocats per les falles afavoreixen la sortida de radiacions naturals afectant la nostra salut. Explicat més científicament, la llei de la mínima resistència fa que a la vertical de les falles es produeixin energies procedents del subsol, gas radó o fortes radiacions gamma. Això provoca una ionització a l'atmosfera influint en el camp magnètic de l'entorn on vivim.  

Precisament això és el que estudia la geopatia, l'excés de radiació tant artificial com natural que rebem diàriament i que afecten el sistema immunitari generant diverses malalties.

Per tant, l'electromagnetisme natural que s'escapa per les esquerdes que hi ha al terreny de les falles, sí que afecta la salut de l'ésser humà.

EFECTES NOCIUS PROVOCATS PER LES FRACTURES GEOLÒGIQUES

Els efectes negatius de les geopaties naturals són els més difícils de veure perquè a primer cop d'ull no es perceben. Això no obstant, està més que demostrat els efectes nocius que produeixen els gasos radioactius i les energies de les falles i fractures sobre el nostre cos i la nostra ment. Alguns d'aquests símptomes són:

 • Insomni.
 • Hiperactivitat.
 • Hipersensibilitat emocional.
 • Mal de cap o esquena.
 • Esgotament.

 

Els estudis geobiològics, analitzen i mesuren si hi ha algun tipus de radiació electromagnètica tant natural com artificial en una zona concreta com pot ser una casa o oficina. Es busca generar l'espai més saludable per no patir cap dels símptomes descrits anteriorment.

Una bona manera de comprovar si hi ha alguna radiació natural procedent d'una falla geològica si pateixes insomni o et costa dormir bé, és fixar-te si dorms molt millor quan no ho fas a la teva habitació. Una de les causes més comunes i menys conegudes de l'insomni és la provocada per les radiacions. Al meu llibre “El buen dormir” parlo sobre com és d'important crear un lloc de descans adequat. Si vols saber-ne més, consulta a la meva pàgina, la secció de llibres de Pere León.

COM SOLUCIONAR ELS EFECTES NOCIUS DE LES FALLES GEOLÒGIQUES A LA TEVA VIDA

 

La geobiologia estudia com afecten les energies procedents de la terra als éssers humans. És a dir, analitza tot allò que pot afectar el benestar o la salut de les persones al seu entorn.

Com he comentat abans, gràcies als estudis geobiològics es creen espais saludables. Es mesura i analitza amb diversos aparells les diferents radiacions que hi ha a una llar i es fa una proposta per eliminar-los. Per exemple, una cosa tan simple com canviar l'orientació del llit farà que desaparegui aquest insomni que no tenia cap justificació.

Jo soc un defensor fidel de la geobiologia per una experiència personal. Vaig viure en primera persona les conseqüències d'una geopatia i aquest fet em va fer adonar de les conseqüències tan negatives que té per a la nostra salut tota mena de radiacions.

Per tal que aquesta ciència sigui més coneguda i divulgada, realitzo diversos cursos per formar totes aquelles persones que estan interessades en aquesta disciplina. Si vols saber-ne més, consulta a la meva pàgina web la secció de cursos i formacions de Pere León. Podràs formar-te com a especialista en geobiologia o bé aprofundir més en aquesta ciència dedicada a millorar l'hàbitat.

Hàbitat saludable i vida sana

Et proposo analitzar amb mi la qualitat del teu entorn, comprovar si hi ha algun factor extern que tingui un impacte sobre la teva salut i ser capaç de donar una solució.

Completa aquest breu formulari sense compromís i ens posarem en contacte amb tu per explicar com pots començar a sentir-te millor.


  Descobreix els factors ambientals
  del teu entorn i la seva influència a la teva salut.

  Apunta't al taller d'introducció
  a la
  geobiologia, benestar ambiental i salut de lhàbitat

  Barcelona, 5 de novembre.