Metodologia

Un geobióleg mesura les radiacions de cases i oficines amb aparells tècnics i fa propostes per eliminar-les. “Sana” els espais i, en conseqüència, protegeix la nostra salut. Sovint són els metges els qui li deriven pacients amb geopatias.

Les geopatias són les malalties provocades per les radiacions i cada vegada són més freqüents a causa de l’ús generalitzat de les noves tecnologies. Els geobiólegss ajuden a millorar l’estat de salut de moltes persones, allunyant-les de les zones geopàtiquess, és a dir, de les zones amb radiacions.

Detección

Detección

Mesurem les radiacions amb instruments específics, posant especial atenció en els espais d’alta permanència (aquells en què passem més hores, com el dormitori o el lloc de treball).

Análisis

Análisis

Totes les dades obtingudes del mesurament dels espais es traslladen sobre el pla. Aquest pla permet saber quines són les zones geopatògenes afectades per les radiacions, ja siguin naturals o artificials.

Corrección

Corrección

Presentem un estudi amb propostes correctores. La majoria són canvis molt senzills que ofereixen solucions per a viure en un espai més sa. Si les radiacions són més greus es recomana l’apantallament de zones.

Vols gaudir d’un espai saludable?