Si ets dels que aquest estiu pujarà a un avió, això significa que hauràs de travessar diversos escàners d'aeroport.

Potser t'hagis preguntat alguna vegada fins a quin punt els escàners d'aeroport són innocus o emeten radiacions que incrementin el risc de càncer. Per respondre aquesta dubte cal tenir en compte que els aeroports utilitzen dos sistemes d'escàners molt diferents:

Escàner de radiació d'ones mil·limètriques o ratlles T:
Utilitza ones electromagnètiques, en un rang superior al de les microones per crear imatges de la superfície del cos humà en veure's reflectides per aquesta. El seu poder de penetració és escàs (de mil·límetres o centímetres) el que permet el seu pas a través de la roba però no travessa la piel humana. La seva emissió denergia és 10.000 vegades inferior a un telèfon mòbil. Aquestes ones no són capaces d'alterar molècules o àtoms del cos humà i no existeixen evidències que representi cap perill per a la població.

Escàner de RAJOS X de retrodispersió:
Utilitza radiacions ionitzants, concretament RAJOS X que emet radiacions de baixa intensitat que no travessen la pell humana, sinó que rebotin permetent un cop d'ull a través de roba i complements. Els rajos que emet són d'escassa energia i la dosi de radiació emesa és mínima. Perquè la dosi de radiació d'un escàner d'aeroport arribés a la dosi d'una radiografia de tòrax una persona hauria de passar 1.000 vegades per ell. Si ho comparem amb la dosi de radiació rebuda en una TAC caldria passar al voltant de 100.000 vegades per l'escàner de l'aeroport per rebre'n una dosi equivalent. Així, doncs, l'augment de risc de càncer per utilitzar aquest escàner és pràcticament nul.

Podem concloure, doncs, que la influència dels escàners d'aeroport sobre la nostra salut és inapreciable, encara que sí que ho és les hores que passem dins de l'avió. Diversos estudis conclouen que la dosi de radiació rebuda en 30 hores de vol equival a una radiografia de tòrax. És, doncs, més perillós estar assegut hores i hores en un avió que passar diverses vegades per un escàner, encara que no tinguem consciència d'això.
Els experts tranquil·litzen els viatges: només la tripulació o les persones que viatgin amb molta freqüència haurien de preocupar-se. La resta poden viatjar tranquils. Bones vacances!

Potser t'has preguntat mai fins a quin punt els escàners d'aeroport són innocus o emeten radiacions que incrementen el risc de càncer. Per respondre aquest dubte, cal tenir en compte que els aeroports utilitzen dos sistemes d'escàners molt diferents:

Escàner de radiació d'ones mil·limètriques o raigs T:

Utilitza ones electromagnètiques, en un rang superior al de les microones per crear imatges de la superfície del cos humà en veure's reflectides per aquesta. El seu poder de penetració és escàs (de mil·límetres o centímetres) cosa que permet el seu pas a través de la roba però no travessa la pell humana. La seva emissió denergia és 10.000 vegades inferior a un telèfon mòbil. Aquestes ones no són capaces d'alterar molècules o àtoms del cos humà i no hi ha evidències que representi cap perill per a la població.

Escàner de Raigs X de retrodispersió:

Utilitza radiacions ionitzants, concretament Rajos X que emet radiacions de baixa intensitat que no travessen la pell humana, sinó que reboten permetent una ullada a través de robes i complements. Els raigs que emet són de poca energia i la dosi de radiació emesa és mínima. Perquè la dosi de radiació d'un escàner d'aeroport arribés a la dosi d'una radiografia de tòrax, una persona hauria de passar 1.000 vegades. Si ho comparem amb la dosi de radiació rebuda en una TAC, caldria passar al voltant de 100.000 vegades per l'escàner de l'aeroport per rebre una dosi equivalent. Així, doncs, l'augment de risc de càncer per utilitzar aquest escàner és pràcticament nul.

Podem concloure, doncs, que la influència dels escàners d'aeroport sobre la nostra salut és inapreciable, encara que sí que ho és les hores que passem dins de l'avió. Diversos estudis conclouen que la dosi de radiació rebuda en 30 hores de vol equival a una radiografia de tòrax. És, doncs, més perillós estar assegut hores i hores en un avió que passar diverses vegades per un escàner, encara que no en tinguem consciència.

Els experts tranquil·litzen els viatgers: només la tripulació o les persones que viatgen molt sovint s'haurien de preocupar. La resta poden viatjar tranquils. Bones vacances!

Descobreix els factors ambientals
del teu entorn i la seva influència a la teva salut.

Apunta't al taller d'introducció
a la
geobiologia, benestar ambiental i salut de lhàbitat

Barcelona, 5 de novembre.