iPhone 6 i iPhone 6 Plus: els mòbils que emeten més radiacions

Els dos nous telèfons mòbils d’Apple, l’iPhone 6 i l’iPhone 6 Plus, tenen uns nivells de radiació al límit del que permet la llei i per sobre de la resta de telèfons del mercat.

La taxa d’absorció específica coneguda com SAR és d’1,58 i 1,59, respectivament, segons informa la Comissió Federal de Comunicacions d’EE.UU (FCC).

La FCC és una agència nord-americana que avalua el nivell de radiació dels productes. En el cas dels mòbils, es tracta de la radiació que emeten i que és absorbida pel cos humà. Segons la comissió, la taxa d’absorció específica SAR més alta permesa en un dispositiu és d’1,6. Per sota d’aquest valor, el producte està aprovat i a la venda, però si supera aquest límit no pot sortir al mercat.

Font: Diari digital RT