El perill dels telèfons sense fils domèstics

És comprensible que les antenes de telefonia mòbil instal·lades prop de casa generin alarma social, ja que s’ha demostrat quina és la potència de les emissions radioelèctriques que generen i com acaben perjudicant la salut de les persones. Però desgraciadament encara no som conscients que els principals perills no els tenim fora de casa sinó dins, i un clar exemple són els telèfons sense fils domèstics o sense fils, que són la principal font d’emissió de microones dels habitatges i poden ser el doble o fins i tot el triple de perjudicials que les antenes exteriors.

El sistema actualment més habitual de telèfon sense fil domèstic és el DECT (Digital EnhancedCordless Telecomunications), amb una base que emet senyals constantment cap a la terminal.

Cal ser conscients que la radiació d’un telèfon sense fil amb tecnologia DECT és similar a la d’un telèfon mòbil, i que s’ha d’evitar sempre tenir-lo a l’habitació o en els espais on passem més temps. L’ideal és substituir-los per telèfons amb fil dels de tota la vida.

Més informació: Discorvery Salud