El consum de tabac és el principal causant del desenvolupament d'aquesta malaltia, però, s'ha demostrat que el 25% dels casos de càncer de pulmó són diagnosticats en individus que mai no han fumat i la seva causa seria el gas radó segons informa el diari ABC .

«El radó es considera el segon factor de risc més important per al desenvolupament de càncer de pulmó i el primer en persones no fumadores. Aquest risc es veu incrementat en individus exposats a concentracions superiors a 200 Bq/m3, en comparació a aquells exposats a menys de 100 Bq/m3», assegura la doctora María Torres, pneumòloga i membre de la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (Separ ).

Totes aquestes conclusions s'extreuen d'un estudi finançat per la Xunta de Galícia en què han participat vuit hospitals del nord-oest d'Espanya, concretament set a Galícia i un a Astúries. «Els resultats de l?estudi ens ajuden a demostrar l?existència d?altres factors de risc diferents de l?hàbit de fumar. En aquesta ocasió ens hem centrat en l'exposició al radó residencial, ja que és un dels més nocius. Tot i així, hi ha altres factors destacables com l'exposició laboral a carcinògens, el tabaquisme passiu o fins i tot determinades activitats d'oci, com ara el bricolatge o la restauració de mobles», afirma l'experta.

El radó és un gas radioactiu que es forma a l'escorça terrestre i escapa a l'atmosfera, responsable del 52% de radioactivitat natural a què estan exposats els éssers humans. Aquest gas, molt present a sòls granítics, és una substància altament cancerígena, segons l'Organització Mundial de la Salut. La Geobiologia s?ocupa d?estudiar aquest tipus de contaminació.

Font: ABC