El càncer de pulmó és la primera causa de mort per càncer al món.

El consum de tabac és la causa principal del desenvolupament d'aquesta malaltia, no obstant això, s'ha demostrat que el 25% dels casos de càncer de pulmó són diagnosticats en individus que mai no han fumat i la seva causa seria el gas radó segons informa el diari ABC.

«El radó es considera el segon factor de risc més important per al desenvolupament de càncer de pulmó i el primer en persones no fumadores. Aquest risc es veu incrementat en individus exposats a concentracions superiors a 200 Bq/m3, en comparació a aquells exposats a menys de 100 Bq/m3», assegura la doctora Maria Torres, pneumòloga i membre de la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (Separ ).

Totes aquestes conclusions s'extreuen d'un estudi finançat per la Xunta de Galícia en el qual han participat vuit hospitals del noroest d'Espanya, concretament set a Galícia i un a Astúries. «Els resultats de l'estudi ens ajuden a demostrar l'existència d'altres factors de risc diferents de l'hàbit de fumar. En aquesta ocasió ens hem centrat en l'exposició al radó residencial, ja que és un dels més nocius. Tot i així, hi ha altres factors destacables com l'exposició laboral a carcinògens, el tabaquisme passiu o fins i tot determinades activitats d'oci, com ara el bricolatge o la restauració de mobles», afirma l'experta.

El radó és un gas radioactiu que es forma a l'escorça terrestre i escapa a l'atmosfera, responsable del 52% de radioactivitat natural a la qual estan exposats els éssers humans. Aquest gas, molt present en sòls granítics, és una substància molt cancerígena, segons l'Organització Mundial de la Salut. La Geobiologia s'ocupa d'estudiar aquest tipus de contaminació.