Cefalea o mal de cap

Cefalea o mal de cap

A travès la meva experiència he pogut comprovar que les persones que estan exposades a camps electromagnètics, radiacions naturals i alteracions geomagnètiques, presenten un clar símptoma de mal de cap o cefalees, en gran part a causa de la mala qualitat del son, la qual cosa no els permet realitzar correctament els processos biològics adequats de reparació cel·lular.

En la mateixa linia s’associa el mal de cap a la presència de camps electromagnètics i en conseqüència ha incrementat el nombre de persones electrosensibles que sofreixen la electrocontaminació de manera sistemàtica. Aquesta electrosensibilitat ja forma part de les noves malalties sorgides en el si de les societats desenvolupades. Es tracta d’una malaltia notòria recurrent provocada per l’exposició a camps electromagnètics. 

Ser electrosensible significa posseir símptomes com a mal de cap, cansament crònic, dificultat per dormir, entre uns altres, que s’activen o s’intensifiquen en trobar-se en presència d’aparells elèctrics, transformadors, antenes de telefonia mòbil, comptadors intel·ligent i/o altres fonts de radiacions. Malgrat això, la persona afectada no aparenta tenir problema algun mentre no s’exposi als camps elèctrics. Tota malaltia recurrent que sigui produïda per radiacions, i que disminueixi o desaparegui quan un s’allunya de la font que els genera, evidencia un cas clar d’hipersensibilitat electromagnètica.

Causes del mal de cap

Ara ja sabem amb certesa que els camps electromagnètics interfereixen en el funcionament del nostre organisme i de tots els éssers vius per molt petit que sigui el camp elèctric. I que el mal de cap o la cefalea poden ser un clar símptoma d’això.

Diversos centenars estudis científics demostren que una disminució i alteració del cicle de producció de la melatonina que regula el sistema immunitari i hormonal és la causa de l’aparició de malalties immunes. Així ho demostren els estudis realitzats sobre aquest tema pel professor José Luís Bardasano, Director del Departament d’Especialitats Mèdiques de la Universitat d’Alcalá d’Henares, que evidencia i confirma que els danys provocats en l’ADN que transporta la informació genètica de les cèl·lules altera clarament el seu funcionament (informe Reflex participat per investigadors de més de 12 països europeus).

Les persones amb el sistema immune dèbil són el col·lectiu més afectat pels camps elèctrics i la electrocontaminació.

Vols gaudir d’un espai saludable?