AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERALS D'ÚS

INTRODUCCIÓ

El present document té com a finalitat establir i regular les normes d'ús d'aquest portal web i/o aplicació, així com l'ús dels materials continguts a la mateixa, entenent-hi totes les pàgines i els seus continguts propietat d'Habitatsalut, SL, (d'ara endavant Pere León Espais Saludables) a les quals s'accedeix a través del domini:

Nom del domini: pereleon.com

La utilització del portal web atribueix la condició d'usuari del mateix i implica l'acceptació de totes les condicions incloses al present Avís Legal. L'usuari es compromet a llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el nostre portal web ja que aquest i les seves condicions d'ús recollides al present Avís Legal poden patir modificacions de forma unilateral per part del titular de la web.

Aquestes condicions d'ús no exclouen la possibilitat que Pere León Espais Saludables pugui establir condicions particulars per a l'ús de determinats continguts i serveis, que l'usuari haurà de conèixer i acceptar amb caràcter previ a la utilització/contractació d'aquests.

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure informació recollit a l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), a continuació es reflecteixen les dades següents:

El titular del present Lloc és:

Raó social: Habitatsalut, SL

Número d'Identificació Fiscal (NIF): B66692351

Domicili: C/. Borras, 110, Baixos 1a 08208 Sabadell Barcelona Espanya

Telèfon: +34 937 236 363

Mòbil: +34 607 605 560

Correu Electrònic (e-mail): consulta@pereleon.com

Nom del domini: pereleon.com

Registre Mercantil: Aquesta societat es troba inscrita al Registre Mercantil de la província de Barcelona al Tom 451955, de la Secció General, Foli 66, Full 47915, Inscripció1

USUARIS

L'accés i/o ús d'aquest portal web atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d'Ús reflectides aquí. Les condicions esmentades són aplicables independentment de les condicions generals de contractació que, si s'escau, resultin de compliment obligat.

ÚS DEL PORTAL

Nom del domini: pereleon.com, proporciona l'accés a diverses informacions en relació als seus serveis, productes, informació de la nostra entitat, apartats de contacte, hiperenllaços a xarxes socials, (d'ara endavant, «els continguts») pertanyents a Pere León Espais Saludables.

L'usuari assumeix la responsabilitat de fer servir el portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre o la recollida de dades que calgui per accedir a determinats serveis. En aquest registre, l'usuari serà responsable d'aportar informació veraç i lícita.

Pere León Espais Saludables us informa que l'accés i ús de la present pàgina web, així com dels serveis i/o continguts que a través d'aquesta s'obtinguin o es puguin obtenir, estan subjectes als termes que es detallen en aquest Avís Legal .

Per això, si les consideracions detallades a continuació no són de la seva conformitat, preguem no faci ús de la present pàgina Web, ja que qualsevol ús que en faci els mateixos o dels continguts i/o serveis en ells inclosos, implicarà l'acceptació de els termes legals recollits en aquest text.

La navegació pel lloc web de Pere León Espais Saludables atribueix la condició d'usuari i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions.

L'usuari s'obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del trànsit i aquest Avís Legal. L'usuari respondrà davant de Pere León Espais Saludables o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que es puguin causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

Pere León Espais Saludables, es reserva el dret a realitzar canvis a la pàgina web sense avís previ, amb l'objecte d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar-ne els continguts. Per tant, les condicions i els termes que es recullen en aquest apartat poden variar en qualsevol moment. Per això, us convidem a revisar aquests termes quan torneu a visitar aquesta pàgina web. Aquesta modificació serà aplicable des del moment en què estigui a disposició dels usuaris.

Pere León Espais Saludables no es fa responsable dels danys que pogués causar l'Usuari, per un ús erroni o indegut en relacions amb tercers, i és responsabilitat única i exclusiva de l'Usuari. A més, Pere León Espais Saludables, no es fa responsable en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin ocasionar, per exemple com a conseqüència de la transmissió d'un virus o de programes maliciosos, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

L'Usuari, es compromet a no utilitzar la pàgina Web de Pere León Espais Saludables de forma contrària al que disposa la legislació vigent.

Si l'Usuari decideix no acceptar aquest Avís Legal, cal abstenir-se d'accedir i/o utilitzar els continguts i/o serveis oferts per Pere León Espais Saludables a través de la seva pàgina web.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Per ampliar la informació podeu consultar la Política de Privadesa i Protecció de Dades de Pere León Espais Saludables.

POLÍTICA DE COOKIES

Des del portal web pereleon.com es podran utilitzar dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades (cookies) en equips i terminals dels destinataris, a condició que aquests hagin donat el seu consentiment després que se'ls hagi facilitat informació clara i completa sobre la utilització.

Per ampliar la informació podeu consultar la Política de Cookies de Pere León Espais Saludables.

ACCÉS I UTILITZACIÓ

L'accés a la nostra Web és lliure i gratuït, llevat del cost de connexió de la xarxa de telecomunicacions subministrada per l'operador contractat per cada usuari.

El simple accés a la Web no suposa cap mena de relació comercial entre Pere León Espais Saludables i l'usuari de la mateixa.

L'usuari garanteix l'autenticitat i l'actualitat de totes aquelles dades que comuniqui i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci.

L'usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de Pere León Espais Saludables ia no emprar-los per, entre d'altres:

a) Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfob, ofensius, d'apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o l'ordre públic.

b) Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, fer malbé, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de Pere León Espais Saludables o de terceres persones; així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals Pere León Espais Saludables presta els seus serveis.

c) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de Pere León Espais Saludables o de tercers.

d) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels drets corresponents o això resulti legalment permès.

e) Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Pere León Espais Saludables per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Pere León Espais Saludables. Tots els drets reservats.

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Pere León Espais Saludables.

L'usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de Pere León Espais Saludables, com a propietària o cessionària. Podreu visualitzar els elements del portal Web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets dexplotació queden prohibits. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest Lloc, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de Pere León Espais Saludables poden donar lloc a l'exercici de les accions que legalment corresponguin i, si escau, a les responsabilitats que del dit exercici se'n derivin.

En el cas de citar notícies o continguts de la nostra pàgina web, cal citar clarament el seu autor (si n'hi ha) i en tot cas, a l'organització, és a dir, Pere León Espais Saludables.

ENLLAÇOS (LINKS)

L'establiment d'un hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre Pere León Espais Saludables i el propietari del lloc web on s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de Pere León Espais Saludables dels seus continguts o serveis.

L'usuari d'Internet que vulgui introduir enllaços des de les seves pròpies Webs a la Pàgina Web haurà de complir les condicions que es detallen a continuació sense que el desconeixement eviti les responsabilitats derivades de la Llei.

L'enllaç únicament vincularà amb l'home page o pàgina principal de la pàgina web però no la podrà reproduir de cap manera (inline links, còpia dels textos, gràfics, etc). Quedarà en tot cas prohibit, d'acord amb la legislació aplicable i vigent a cada moment, establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin a la pàgina web o permetin la visualització dels continguts a través d'adreces d'Internet diferents de les de la pàgina Web i, en qualsevol cas, quan es visualitzin conjuntament amb continguts aliens a la pàgina web de manera que: (I) produeixi, o pugui produir, error, confusió o engany en els usuaris sobre la veritable procedència del servei o continguts; (II) suposi un acte de comparació o imitació deslleial; (III) serveixi per aprofitar la reputació de la marca i prestigi de Pere León Espais Saludables; o (IV) de qualsevol altra forma resulti prohibit per la legislació vigent.

No es realitzaran des de la pàgina que introdueix l'enllaç cap mena de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre Pere León Espais Saludables, la seva adreça, empleats, clients o sobre la qualitat dels serveis que presta.

En cap cas, s'expressarà a la pàgina on s'ubiqui l'enllaç que Pere León Espais Saludables ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l'enllaç o que patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.

Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu de Pere León Espais Saludables dins de la pàgina del remitent excepte en els casos permesos per la llei o expressament autoritzats per Pere León Espais Saludables i sempre que es permeti, en aquests casos, un enllaç directe amb la pàgina web de la forma establerta en aquesta clàusula.

La pàgina que estableixi l'enllaç haurà de complir fidelment amb la llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: (I) siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc); (II) indueixin o puguin induir a l'Usuari la falsa concepció que Pere León Espais Saludables subscriu, recolza, s'adhereix o de qualsevol manera recolza, les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent; (III) resultin inapropiats o no pertinents amb l'activitat de Pere León Espais Saludables en atenció al lloc, continguts i temàtica de la pàgina web del remitent. Igualment, l'usuari s'abstindrà d'incloure a la pàgina web qualsevol hiperenllaç «link» dirigit a una pàgina web que contingui informació o continguts il·lícits, contraris a la moral i els bons costums generalment acceptats, ia l'ordre públic.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Pere León Espais Saludables no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

El contingut, informació i/o consells expressats en aquest portal web s'han d'entendre com a simplement orientatius. Pere León Espais Saludables no respon de cap forma de l'efectivitat o exactitud dels mateixos, quedant exempta de qualsevol responsabilitat amb els usuaris que en faci ús, ja que són aquestes les que hauran de decidir segons el seu criteri l'oportunitat dels mateixos. En aquest Lloc es poden publicar continguts i comentaris aportats per terceres persones. Pere León Espais Saludables no respon de la veracitat i exactitud dels mateixos, quedant exempta de qualsevol responsabilitat amb els usuaris que en facin ús.

Pere León Espais Saludables es reserva el dret de modificar el contingut del Lloc sense avís previ i sense cap tipus de limitació. Així mateix l'empresa declina qualsevol responsabilitat pels eventuals danys i perjudicis que puguin ocasionar-se per la manca de disponibilitat i/o continuïtat d'aquest Lloc i dels serveis que s'hi ofereixen. Així mateix, tampoc no podem garantir l'absència de virus ni d'altres elements a la Web que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic.

Pere León Espais Saludables declina qualsevol responsabilitat pels serveis i/o informació que es presti en altres llocs enllaçats amb aquest, ja que no controla ni exerceix cap tipus de supervisió a Llocs Webs de tercers i la seva existència no implica que Pere León Espais Saludables aprovi o accepteu-ne els continguts i serveis. Si accediu a altres pàgines web utilitzant els Links proporcionats, els operadors d'aquests llocs web podran recollir la vostra informació personal. Aconsellem als usuaris dels mateixos a actuar amb prudència i consultar les eventuals condicions legals que s'exposin a les Webs esmentades. Així mateix els Usuaris que remetin qualsevol tipus d'informació a Pere León Espais Saludables es comprometen que aquesta sigui veraç i que no vulneri qualsevol dret de tercers ni la legalitat vigent.

Si vostè. creu que qualsevol contingut i/o informació d'aquest Lloc vulnera un dret legítim o la legalitat vigent us agrairíem que es posés en contacte amb Pere León Espais Saludables perquè puguem prendre les mesures oportunes.

MODIFICACIONS

Pere León Espais Saludables es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d'aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

DRET D'EXCLUSIÓ

Pere León Espais Saludables es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.

GENERALITATS

Pere León Espais Saludables perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Aquest Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la legislació espanyola.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Pere León Espais Saludables i l'usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals propis de la localitat del domicili de Pere León Espais Saludables Sabadell Barcelona (Espanya).

Descobreix els factors ambientals
del teu entorn i la seva influència a la teva salut.

Apunta't al taller d'introducció
a la
geobiologia, benestar ambiental i salut de lhàbitat

Barcelona, 5 de novembre.