Tipus de radiacions

Geobiologia > Tipus de radiacions

¿Qué tipos de radiaciones existen?

Existeixen dos tipus de radiacions: els naturals i les artificials.

Les radiacions naturals emanen de la terra, com els camps electromagnètics, les línies energètiques Hartmann i Curry o els corrents d'aigua subterrània, que amb el frec amb la terra generen radiacions gamma que tenen una longitud d'ona molt curta i poden travessar el formigó.

Les radiacions artificials són les causades per l'acció de l'home i tenen suficient energia com per ionitzar la matèria i extreure electrons d'un àtom (ones microones electromagnètiques, ones d'alta freqüència o RAJOS X, per exemple). Vivim envoltats de radiacions artificials com les provocades per antenes de telefonia mòbil, antenes d'alta tensió, WiFi, electrodomèstics o torres elèctriques.

Vols gaudir d'un espai saludable? T'interessa un curs o taller sobre Geobiologia?

[...]
Carregant...
Informació legal
x

Adreça: Borràs, 110 08208 Sabadell (Barcelona)

Telèfon: 93 723 63 63

e-mail: consulta@pereleon.com

Valid XHTML 1.0 Transitional